onsdag 6. mars 2013

Innholdsoversikt for Einar Østvedt: Skiens historie bind 2 og 3 (Skien 1958 og 1959).

Denne innholdsoversikten til bind 2 og 3 av Skiens historie er utarbeidet i forbindelse med skriving av artikler til Skiensboka – et lokalhistorisk leksikon (Historisk Forum i Skien 2010). Den er i første rekke ment som et hjelpemiddel til å skaffe seg en oversikt over innholdet i de to bindene inntil det foreligger et systematisk innholdsregister.

Skien i februar 2013

Tor Kjetil Gardåsen
1. konservator
Telemark Museum

Skiens historie II
s. 5 Hospital
s. 6 2744 innbyggere i 1769
s. 8 Magistrat
s. 12 Bommer
s. 14 Bynavnet.
s. 16 Thor Garver (opprør 1796).
s. 22 Kallekilde (Kalls kilde)
s. 22 Laksefiske
s. 25. Fattighjelp
s. 35. Postgang
s. 36 Skien-Porsgrunn
s. 37 Niels Aall
s. 45 Rewentlow
s. 53 Skuespiller Knudsens teater
s. 52 Didrik von Cappelen Eidsvollsmann
s. 54 Prost Hesselberg
s. 55 Havner
s. 62 Hans Christophersen Blom.
s. 63 Rektor Ørn
s. 64 Ole Cudrio.
s. 64 Bärnholt.
s. 65 Plesner.
s. 66 Ording Bøyesen.
s. 68 Tellef Stub.
s. 68 Bøttger, organist.
s. 105 Rektor Ørn..
s. 107 P. A. Munch og J. M. Schweigaard
s. 109 Rektor Ørns gravminne.
s. 155 Hospitalet.
s. 177 Christopher Hansen Blom.
s. 199 Li kirkegård.
s. 121 Hauger.
s. 122 F. G. Adeler (Gimsøy Kloster).
s. 127 Ugeblad for Skien og Omegn
s. 128 P. Feilberg.
s. 131 Herman Bagger. Se også s. 265
s. 132 Jonas Anton Hielm
s. 138 Stockmanngården
s. 146 Nicolai Benjamin Cappelen, sorenskriver.
s. 149 Skiens Sparebank
s. 150 Norges Bank.
s. 152 Markedet i Skien.
s. 155 Forhold i Skien.
s. 158 Administrativ inndeling.
s. 181 Teater.
s. 185 Søndagsskolen for håndverkere.
s. 191 Hans Hansson, bygdemålsdikter.
s. 199 Marken i Skien.
s. 201 H. C. Hansen. Skole.
s. 201 Melgaard bokhandler.
s. 202 Frigjøringen av Porsgrunn
s. 210 Senkning av Børsesjø.
s. 212 Begravelser
s. 218 Gravlunden på Li.
s. 218 Flom i arresten.
s. 222 Herman Bagger.
s. 235 Skolene.
s. 239 Brann på Brekke.
s. 245 Gasmann.
s. 258 Hans Blom Cappelen.
s. 260 Hans Cappelens Enke.
s. 260 Flagg med unionsmerke.
s. 260 D/S ”Hardy”.
s. 262 Haver og post.
s. 264 Mølle.
s. 264 Sirkelsag.
s. 264 3677 innbyggere i 1845.
s. 264 ”Aanden fra Fossum”.
s. 265 17. mai
s. 266 Oscar I.s besøk i Skien.
s. 267 D/S ”Hardy”.
s. 268 Røykeforbud.
s. 268 Musikkteater.
s. 290 Amtmann Aall.
s. 291 Byfogd Paus.
s. 294 Marken.
s. 197 Porsgrunnsbroen
s. 299 17. mai.
s. 300 Blehrs dampsag Stathelle.
s. 300 Håndverkerforeningen.
s. 300 Kanal.
s. 305 Isvækkemaskin.
s. 308 Leopold Løvenskiold.
s. 313 Luksus og fallitter.
s. 313 Bodenhoff.
s. 317 Kongebesøk.
s. 346 Hans Thomas Hauen (1812-80).
s. 348 D/S ”Colibri”.
s. 348 Bukserdampskip.
s. 349 D/S ”Trafik”.
s. 358 Grenseutvidelse 1854. Bygrenser.
s. 362 Høiers Hotel.
s. 364 Musikk.
s. 366 Bybrannen 1854.
s. 370 Tegneskole.
s. 370 Latinskolen.
s. 371 Telegraf 1855.
s. 372 Post.
s. 375 Vannverk.
s. 377 Lundetangens bryggeri.
s. 399 Veier.
s. 402 Severin Løvenskiolds begravelse.
s. 404 Bloms Minde.
s. 405 Emigrantskip.
s. 406 Kornskip.
s. 406 D/S ”Skjold”.
s. 412 Brann på Haven. Brannkanoner.
s. 412 Sluse i Falkumelva. Århus bro.
s. 412 Lunde skolebygning.
s. 412 Organisten fikk ikke spille dansemusikk.
s. 413 Brukseier Hans Abraham Hansen.
s. 414 Flom 1860.
s. 418 Conrad Nicolai Schwach.
s. 427 Latinskolen tegnet av stadskonduktør Hother Bøtgger.
s. 433 Handelsloven 1860.
s. 433 De gamle brukene etter dampsagene.
s. 433 Handelsloven 1860. Byfogd Paus var imot loven.
s. 4343 Handel. Handelsbetjenter.
s. 436 Kvantumssagene.
s. 438 Frihandel.
s. 439 Innførsel av rug.
s. 439 Jernverkene innstilles.
s. 440 Betleri. Familier fra øvre bygder.
s. 440. Emigrantskip. Dårlige forhold.
s. 441. Religiøs sjarlatan.
s. 442 Lammers.
s. 442 Doktor Schaanning.
s. 443 Fløtningen.
s. 445 Smådamperne.
s. 446 Skien kirke.
s. 446 Vekterne i kirketårnet.
s. 448 Sunnhetsvesen
s. 448 Marken.
s. 450 Våpenøvelsesforening.
s. 450 Meieri.
s. 451 Skipsbyggeri.
s. 451 Damfossbroen.
s. 452 P. Feilberg.
s. 453 Handelsforening.
s. 454 Hans Hoell.
s. 455 Gassverk.
s. 456 Begravelsesforening.
s. 456 Solum Sparebank.
s. 457 Fønix.
s. 458 Makadamisering.
s. 460 Brennevinshandler som ikke fikk sakramente.
s. 460 Forskjønnelsesselskap.
s. 461 Sigarrevolusjonen 1865.
s. 466 3229 innbyggere i 1865. Dyrehold i byen.
s. 467 Muddermaskin.
s. 478 Forskjønnelsesselskap.
s. 491 Trelastforedling.
s. 494 Skirenn.
s. 496 Skole.
s. 496 Jernbane.
s. 499 Tresliperi.

Skiens historie III
s. 19,88,90,94 Hans Houen.
s. 28 ff Johan Castberg.
s. 43 Bagger.
s. 42 Borchgrevink.
s. 50 og 53 Castberg Latinskolen.
s. 56 Borgerkorps.
s. 56 Varping.
s. 59 Brække interessentskap.
s. 62 Olsens dampsag.
s. 70 Jernbanebro i Porgrunn.
s. 76, 142, 221, 247 Travkjøring og marken.
s. 82 Jernbane.
s. 89 Skiens havn.
s. 119 Vaddrettet Cellulosefabrik og Myren.
s. 120 Spesialforretninger.
s. 124 Vannverk.
s. 146 Laksefiske.
s. 158 Gjerløw.
s. 173 Skiens telefonforening.
s. 175 Skiens skytterlag.
s. 175 Odd.
s. 179 Folketall.
s. 229 og 198 Paul Koht.
s. 240 Rådhuset.
s. 243 Festiviteten.
s. 245 Grand Hotel.
s. 248 Grubbe bruk.
s. 246 Union på Smieøya.
s. 256 Skien-Telemark Turistforening.
s. 256 Sjømannsforening.
s. 258 Kjøpmannsforening.
s. 260 Kjøpmann og stortingsrepr. Carl Stousland.
s. 265 Laugstol Bruk.
s. 270 Posten.
s. 274 Telefon.
s. 283 Landsutstilling.
s. 294 Prost Andreas Hauge.
s. 296 Bokhandler Jens Melgaard.
s. 300 Benjamin Sewell (Union).
s. 305 Bibliotek.
s. 319 Kaffehus.
s. 368 Hoteller.
s. 370 Folkeøkning 1875-1900.
s. 386 Gassverk.
s. 388 Laksefiske.
s. 400 Ording.
s. 420 Gunnar Sem (landbruksmann med mer.).
s. 422 Melgaard og Erik St. Nilssen (bokhandlere)
s. 423 Skiensfjordens Skofabrikk
s. 424 Jensenius` Landbruksskole på Mæla.
s. 449 Løvenskiold Fossum.
s. 453 Gullsmed Schøyen.
s. 506 Organist Abraham Hvidsten.
s. 509 Kinoer.
s. 510 Isak Larsens løkke.
s. 512 Avholdsforening.
s. 514 Doktor Andr. Backer
s. 516 Nordre Brekkes brann.
s. 517 Amund Hegna.
s. 521 Byggmester Joen Jacobsen.
s. 522 Kapitelberget.
s. 522 Prost Iver Hesselberg.
s. 523 Brynestein.
s. 524 Graver på Gimsøy.
s. 526 Bloms Minde.
s. 540 Forretninger opprettet 1886-1910.
s. 543 Mariakirken.
s. 548 Gassverk.
s. 549 SKK.
s. 553 Skiens Verksteder.
s. 555 Bakkens skofabrikk.
s. 555 Skipsruter.
s. 556 Skattelovene.
s. 556 Bryggeutvidelse.
s. 557 Innbyggertall.
s. 558 Arbeidskonflikt.
s. 559 Sosialistmøte i Strømdalskogen.
s. 561 Viggo Ullmann.
s. 562 Amtmann Hallager.
s. 562 Adv. Gundersen.
s. 563 Dr. Backer.
s. 563 Lasarettet 1910 Arkitekt Heinr. Karsten.
s. 563 Lokalhistoriker Jonas Hanssen.
s. 566 Byggmester Ole Røsland.
s. 577 Kullhandler Ejnar Stensrud.
s. 576 AS Falkum.
s. 584 Sørlandske elektriske.
s. 584 Bakkens Skofabrikk.
s. 587 Union utvidelser.
s. 586 Brukene.
s. 587 Fabrikken Porro.
s. 590 Stadsingeniørene Hol, Petersen og Reinertsen.
s. 592 Bratsbergbanen.
s. 594 Kino.
s. 595 Kraftverk.
s. 596 Skoler.
s. 614 Skofabrikken Hera.
s. 616 Skisma.
s. 617 Handelsstevne.
s. 619 Første radio.
s. 620 Bussene
s. 622 Rektor/lokalhistoriker A. L. Coll.
s. 624 Fabrikkeier I. H. Beck
s. 626 Politimester Ludvig Christophersen (1855-1926).

Gjerpens historie II
s. 72 Adelergodset
s. 76 G. F. Adeler
s. 93 Lagmannsgården.
s. 226 Veier.
s. 237 Militær mønstring.
s. 249 Straff S. Brekke.
s. 253 Prokuratorer.
s. 262 Lensmenn.
s. 308 Fattigvesen.
s. 474 Reperbanen på Mæla.
s. 478 Skipperborgere.
s. 523 Luksefjell kapell.
s. 612 Gasmann utvandring.
s. 677 Borgestad kapell.
s. 629ff Bilkjøring.
s. 695 Telefon.
s. 696 El. kraft.
s. 706 Skoler.
s. 713 Folkehøyskole på Falkum.
s. 714 Fattigvesen Foss.
s. 720 Dr. Backer.
s. 723 Røde Kors i Gjerpen.
s. 735 Byutvidelser.
s. 796 Tresliperi.
s. 800 Borgestadholmen bruk.
s. 806 Bloms Løkkens reperbane Mæla.
s. 806 Stampemøller.
s. 808 Menstad lasteplass.
s. 825 Ungd. lag.
s. 827 Avholdslag.
s. 829ff foreninger.
s. 830 Travløp etc.
s. 833 Skytterlag.
s. 837 Skirenn.