onsdag 7. desember 2016

Tor Kjetil Gardåsen Bøker og artikler 1976 - 2015


Tor Kjetil Gardåsen
Bøker og artikler 1976 - 2015


1976/77
Byggeskikk og boligforhold i Solum 1870 - 1910. Mag. avh. i etnologi 1976. Utgitt av Institutt for etnologi 1977.

1977
Riktig utbedring av gamle hus. Utgitt av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, Telemark avdeling 1978. 12 s.

1980
Bymiljøer fra i går til i dag. Byminner 17. Utgitt av Selskapet for Skien Bys Vel. 1980. 111 s.

1981
”Hvor ble det av husenes karakter?” 2/3 av alle førkrigshushus i Grenland ødelagt etter krigen. Fortidsvern 4/1981. 4 s.

1982
”Arkitekt Heinrich Karsten og hans virke i Skien og omegn.” I Telemark Historie. Tidsskrift for Telemark Historielag 1982. s 85 - 126.

1984
Med gamle kart gjennom Skiens historie. (Sammen med oppmålingssjef Thor Inge Rødseth). Skien 1984. Byminner 19. Utgitt av Selskapet for Skien Bys Vel. Skrevet s. 15 - 136.

””Knut Fotografen”. Litt om Knut Berdal - ein av dei fyrste som fotografera i Vest - Telemark.” I Telemark Historie. Tidsskrift for Telemark Historielag 1984. s. 126 - 133.

Lokalstoff i telemarksavisen Varden 1880 - 1899. En oversikt utarbeidet av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. Skien 1984. (Stens.)

1985
Skienskalenderen 1985.

1986
Slik var Skien. En kulturhistorie med bilder fra fotograf R. Nyblins samling. Skien 1986. 221 s. Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

1987
””Til Hygge, sund Oplysning og alt som er ædelt og skiønt.” Om Gjerpens frisindede Ungdomslag de første år.” Årbok for Telemark 1987. S. 104-121.

1988
”Litt om Rikard Berges handskriftsamling ved Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.” Årbok for Telemark 1988. S. 70-76.

Skagerakkysten - en kulturhistorie i bilder. Skien 1988. 152 s. Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

Livet på telemarksbåtene. Skien 1988. 136 s. Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

1989
Siljanbilder. Glimt fra bygdas kulturhistorie. (Sammen med lærer Øyvind Valle.) Skrevet s. 32-35 og redigert boken. Skien 1989. Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

Om å ta vare på gamle gjenstander. En orientering fra Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

1990
Den store telemarksboka. Skien 1990. 152 s. Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

Hilsen fra Skagerakkysten. Natur og kultur langs Norges sørkyst. Skien 1990. Bildehefte. 27 s. Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

1991
Kystens fortellere (red.) Skien 1991. 184 s. Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

”Skiens første brannbil på veien igjen.” Årbok for Telemark 1991. S. 90-99.

1992
Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. Fører til samlingene. Skien 1992. Supplering av fører. (12 sider) Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

”Gløtt gjennom sluseporten - bakover og forover.” I Dalland, Øystein og Per H. Misund: Bandakkanalen. Oslo 1983, ny utgave Bø 1992. S. 19-26.

”Livet på telemarksbåtene - omkring et intervjumateriale fra kanalen og båtene.” I Kanalen 100 år. Telemark Historie. Tidsskrift for Telemark Historielag nr. 13 - 1992. S. 65-74.

Industriarbeiderboligen i Grenland ca. 1850 - 1930. Industriarbeidernes byggeskikk og boligforhold ved industristedene Skotfoss, Fossum, Borgestad, Menstad, Porsgrunn, Vold, Herre og Fossing. 1992. 157 s. (Stens.)

1993
Fra friluftslivets historie i Skien og omegn. Skien 1993. 40 s. Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

1994
Gamle Telemark. Skien 1994. 150 s. Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

”Borgestad. Arbeidernes byggeskikk og boligforhold i et patriarkalsk industrisamfunn.” I Bygningshistorie. Telemark Historie nr. 15 - 1994. S. 37-44.

Skjelsvik før vår tid. 8 s. Utgitt av Nedre Skjelsvik Vel.

1995
”Fra 8. Skiens kulturhistorie.” I Speiding er toppen. 8. Skien gjennom 50 år. Byminner 26. Utgitt av Selskapet for Skien Bys Vel og 8. Skien speidergruppe. Skien 1995. s. 43-63.

1996
Regioner og kulturområder i Telemark. Særpreg og kulturtrekk i Grenland, Vest - Telemark, Aust - Telemark og Tinn før 1900. Skien 1996. 67 s. Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

Barna og byen. Oppvekst i Skien 1920 - 1970. Skien 1996. 65 s. Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland.

Høglisæter 100 år 1896-1996. 39 s. Utgitt av Skiforeningen Høglisæter ved Odd Høstmark Løve, Skien.

Lokalhistorisk reise på Telemarkskanalen. Utgitt av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. 128 s. Norsk, engelsk og tysk utgave.

Slik var Skien. En kulturhistorie med bilder fra fotograf R. Nyblins samling. Skien 1986. Ny utvidet utgave. Thure Forlag, Skien. 258 s.
1997
Jeg var der!” Det hendte i Skien 1955 - 1965. Skien 1997. 96 s. Utgitt av Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. 96 s.

1998
Sædelighed, Flid, Orden og Sparsommelighed”. Gjerpen og Solum Sparebank 1848-1998. Skien 1998. Utgitt av GS Banken, Skien. 248 s.

Registrering av industrihistorisk materiale i Grenland. Rapport. Fylkesmuseet for Telemark og Grenland og Industrikulturelt senter i Porsgrunn.


1999
”Stadionuret på Odds Stadion - et resultat av iherdig kuponginnsending” Skiensmagasinet 1/1999.

”Et knippe ”norgesrekorder” Skiensmagasinet 2/1999.

”Vis meg din hytte, og jeg skal si deg hvem du er. Om hytter og hyttebygging for store og små i grenlandsdistriktet” Fortidsvern 3/1999. Hytteliv 9/99.

Med gamle kart gjennom Skiens historie. Sammen med oppmålingssjef Thor Inge Rødseth. Ny, utvidet og ajourført utgave. Thure Forlag. 196 s.

2000
”Ølbollen - på godt og ondt” Hytteliv 2/2000.

”Til bords med fingrer og tollekniv” Hytteliv 3/2000.

”Senga - husets parademøbel” Hytteliv 6/2000.

”Kista - prydgjemme for kostbarheter” Hytteliv.

Kystguiden Telemark. Kulturhistorisk reisefører for Telemarkskysten. Thure Forlag, Skien. 160 s.

2001
”Vinterlandet oppunder Hardangervidda.” 4 s. Hytteliv ”Hyttebygda i sjumilsskogen.” (Om Trysil) Hytteliv 4 s.

”Tyske hærkystbatterier på telemarkskysten.” Telemark Historie nr. 22 - 2001. 10 s.

”Sol, sommer, funkis.” Telemark Historie nr. 22 - 2001. 4 s.

”Øyeblikksbilder fra 1950-årene” og andre artikler i Slusegløtt nr. 1-2/2001 o.a.. (Utgitt av Telemarkkanalens venner)

2002
”Sol, sommer og funkis.” Fortidsvern 2/2002.

”Trekk fra bilismens historie i Skien etter krigen.” Årbok for Telemark 2002. s. 28-41.

2003
Kystguiden Skagerakkysten (red.). 416 s. Eget bidrag 181 s.

”Kan me høyre på Ronald Holmberg med godt samvit?” Kronikk. Telemark Tidend/Varden

”Er telemarkingen så tradisjonsbevisst som han tror?” Kronikk. (Varden)

”Sommervillaer og sommerliv ved Eidanegrfjorden” I Ætt og annet. Jubileumsbok ved Grenland Ættehistorielags 30-årsjubileum. Skien 2003. s. 107-141.

Best i vest - Falkum - en bydel i Skien. Genius Forlag. 108 s.

2004
”De sørlandske byggshoputhavnene.” Memento 2/2004. 4 s.

”Arbeiderboliger og industriarbeidermiljø på Herre.” I Historien omgir oss. Festskrift til Gunnar Lier Olsens 80-årsdag. Utgitt av Bamble Historielag 2004. 15 s.

”Isblokkar viktig eksportvare. Isbruk i grenlandsfjordane 1835-1962.” Årbok for Telemark 2004.

”Jul i 1950-årenes Skien” Skiensmagasinet.

2005
”Det herskapelige ferieliv.” (Om sommervillaer ved Eidangerfjorden). Porsgunnsposten 14. april 2005.

”Brunfarge, badetog og folkehytter.” Porsgunnsposten 21. april 2005.

”Skiens glemte ferieverden.” Skiensposten.

”Alltid beredt i 90 år.” Skiensposten 8/6-05.

”Kontrollert promillekjøring” Skiensposten 15. juni 2005.

”Da bilden ble sluppet fri”. Skiensposten 22.juni 2005.

”Fra motorbåtlivet i Grenland.” Porsgrunnsposten 22. juni 2005.

”På gamlehjemmet i gamle dager.” Porsgrunnsposten 14/8-2005.

”På villajakt i Porsgrunn”. (Om villarkitektur fra etterkrigstiden) Porsgrunnsposten 21/9-05.

”Moderne og tradisjonelt”. (Om villarkitektur fra etterkrigstiden). Porsgrunnsposten 28/9-2005.

”Fra arbeidermiljø i Porsgrunn” Porsgrunnsposten 17/10-2005

”Blant småkårsfolk på Kirkehaugen.” Porsgrunnsposten 24/10-2005

”Mystiske steder og ville småkongeslag.” Porsgrunnposten 21/12-05.

”Med treski og skruskøyter.” Porsgrunnsposten.

2006
”Byggeskikk og boskikk i Telemark.” I Norske Gardsbruk Telemark IV. Foyn Forlag, Bø 2006. s. 49-72

Skien. Kommuneartikkel. I Norske Gardsbruk Telemark IV. Foyn Forlag, Bø 2006. s. 129-151.

”Øystein Jonsjord-foto på glasplate. Fotograf, radioreparatør, klokkemakar og bonde.” Årbok for Telemark 2007. Skien 2006. 8 s.

2007
Godt håndverk, tradisjonsforankret uttrykk og fornying. Husflid i Vest - Telemark 2000 - 2005. (Rapport fra samtidsdokumentasjonsprosjekt om husflid). Utgitt av Telemark Museum. 150 s.

Hilsen fra Telemark. Gamle postkort fra by og bygd. Sammen med Stein Høibø. 288 s. Utgitt av Telemark Museum.

”Bygdefotografen Aanund Edland. Foto frå bygdelivet tidleg på 1900-talet.” Sammen med Marie Edland, Edland. Årbok for Telemark 2007. Skien 2006. s. 70-81.

Lykkelige tider. Hverdagsglimt fra Porsgrunn og Bamble. Utgitt av Norgesforlaget. Porsgrunn 2007. 191 s.

2008
”Språkmeisteren frå Vest – Telemark.” (Artikkel om Rikard Berge.) Telemark Tidend. 2 s.

Kysten vår. Sandefjord-Portør. Orion Forlag. 205 s.

I hjertet av Grenland. Lokalhistorie for Klosterskogen, Skogplassene, Gråten, Gråtenmoen, Raset, Kjørbekk, Nenset, Tollnes, Bjørntvet, Klyve og Knarrdalstrand. Wera forlag, Porsgrunn 2008. 143 s.

”Nytt og grundig om Eidsborg stavkyrkje.” Bokmelding. Telemark Historie 2008. 4 s.

"Stranda vikingskip, kvite hanar og katter i band. Rart og løgleg frå Rikard Berge sine samlingar." Jol i Telemark 2008. 4 s.

2009
Vakre telemarksfoto frå 1950-talet.” Jol i Telemark 2009.4 s.

Nytt og grundig om Eidsborg stavkyrkje.” Bokmelding. Fortidsminneforeningens årbok 2010. 4 s.

Hundre år på Brekke. (100 års jubileumsbok til Fylkesmuseet for Telemark og Grenland/Telemark Museum) Eget bidrag 115 av 167 s.

2010
Skiensboka – et lokalhistorisk leksikon. Utgitt av Historisk Forum i Skien. Tekstbidrag ca. 120 s.

”Skiens kunstforening 1960-2010”. I Mer enn hundre år for kunsten. Skiens kunstforening 1910-2010. Skien 1910. 72 s.

2011
Byggeskikk og boskikk i nedre Telemark 1750-1950. Form – bruk – mening. 403 s.

Byborgerens, middelstandens og arbeiderens hus. Bybebyggelse i nedre Telemark 1750-1950. 384 s.

Tid for 60-tall”. I Bevar med vel. Regionblad for Fortidsminneforeningen i Østfold, Buskerud, og Telemark.

”Et telemarksmuseum blir til. Skiens Museum og Fylkesmuseet for Telemark og Grenland de første årene”. Av Arnulf Rafgaard og Tor Kjetil Gardåsen. Telemark Historie 2011.
Lokalhistorisk reise på telemarkskanalen. Ny utgave. Fortidsminneforeningen.
”På oppdagingsferd langs telemarkskysten.” Jol i Telemark 2011.


2012
Ferieliv i Kragerø. 242 s. Sammen med Jørgen Haave.
”Ferieliv i kragerøskjærgården – avslapning og nytelse eller sosialt meningsladet teater? Telemark Historie 2012 s. 83-108.
”Loft og bur. Hus med drag av fyrrtid og fraasegn.” Jol i Telemark 2012. 4 s.


2013
””Minutt for minutt” fra båtdekket.” Slusegløtt 1/2013.


2014
Hus i Drangedal. 208 s. Utgitt av Drangedal bygdetun.
”Stedsnavn i Bamble.” Det skjer i Bamble 2014.
«Bamble som ferie- og hyttekommune». I Bamble kommune 50 år. Bamble 2014.


2015
«Rikard Berges arkiv og samlingar ved Telemark Museum og på www.telemarkskilder.no.»
Årbok for Telemark 2015.

Uten år
Tilbakeblikk. Avisbilder med tekst fra Vardens fotoarkiv 1953-1965. Lørdagsartikler i Varden 2005-2012. Ca. 500 artikler. Lagt ut på www.telemarkmuseum.no og www.telemarkhistorie.blogspot.com

Fløting i telemarksvassdraget og telemarkskanalen. (Upublisert artikkel)

(Samlet publisert omfang ca. 5000 sider. Anslått bildeandel 40%, tekstandel 60%)

Stillinger
Konservator NMF Telemark Museum 1977-2011
Førstekonservator NMF Telemark Museum 2011-

Større gjennomførte prosjekter (initiering og prosjektledelse):
1978: Installering av brann- og innbruddsvarslingsanlegg på Søndre Brekke.
1978: Erverv, restaurering og utleie av Tomtegata 4, Skien (gammelt byhus for fattigvesenet).
1978: Erverv, restaurering og utleie av Brekkestien 8, Skien (gammelt byhus for flåtefolk)
1979: Erverv, restaurering og utleie samt innredning til museumsutstillinger av Tomtegt. 2, Skien (bolig- og butikkgård)
1980: Erverv, restaurering og utleie av slaggsteinshus på Lia, Fossum (gammel gruvearbeiderbolig)
1981: Erverv, restaurering og utleie av Grensegt. 34 (Hans Hoells gate 2), Skien (gammel borgervilla)
1983: Erverv og flytting av lekestue fra Lilleklosteret ved Skien.
1986. Oppstart bokavdeling (forlagsvirksomhet)
1989: Møtelokale i tilknytning til restaurant
1991: Restaurering av FWD brannbil fra 1917/1927
1993: Sprinkleranlegg Søndre Brekke
1994: Bevaringsplan for samlingene
1998: Registrering av industrihistorisk materiale i Grenland.

Utstillinger med faglig ansvar (tekster, utvalg av bilder og gjenstander og utstillingens struktur. Utstillinger produsert av museets håndverkere og utstillingskonsulent)
1977: Jordbruk i Telemark i eldre tid. Markering av Telemark Landbruksselskaps 200-årsjubileum. Ca. 80 m2
1978: Byer i Skiensfjorden. Ca. 80 m2
1981: Gammel kolonialbutikk i Tomtegt. 2. Ca. 20 m2
1982: Gjenreising av interiøret fra Skiens Apotek Ca. 40 m2
1982: Sølvsmedverksted etter Jørgen og Tor T. Grindrud, Lunde Ca. 10 m2
1982: Gammel frisørsalong Ca. 15 m2
1983: Gammel bokhandel. Ca. 10 m2
1983: Gammelt konditori. Ca. 20 m2
1984: Gammelt postkontor. Ca. 8 m2
1984: Jordbruksutstilling i fjøset på Venstøp. Ca. 40 m2
1985: Foto- og tobakkshandel Ca. 10 m2
1993: Fra friluftslivets historie i Skien og omegn Ca. 90 m2.
1994: Tusen år i Skien Ca. 80 m2
1994: Byen og barna Ca. 60 m2.
1995: Skien i krigsårene 1940-1945. Ca. 70 m2.
1996: Den store Telemarksutstillingen. Folkekunst, drakter, folkemusikk, byggeskikk med mer. 392 m2.
1997: Gammelt tannlegekontor. Sørfløyen. Ca. 20 m2
1998: Ibsens barndom og barneskikkelser. Venstøp. Ca. 80 m2.
1999: Fotballen i Skien. ”Fra løkke til elite”. Nordfløyen. Ca. 330 m2.
2001: Utstillinger om Skiens historie. Comfort Hotell Bryggeparken. 20 montre.
2002: Arbeiderbolig. Tomtegt. 2. 
2003: ”God bedring! Fra kirkegårdsjord til tarzanfabrikk.” Nordfløyen. Ca. 100 m2
2004: Romaniutstilling. Sørfløyen. Ca. 80 m2
2005: ”Alltid beredt”. Speiderliv i Skien gjennom 90 år. Ca. 100 m2
2006: ”Godt håndverk, tradisjonsforankret uttrykk og fornying. Husflid i Vest-Telemark 2000-2005.” Vandreutstilling. Ca. 100 m2.
2009: Brekkes hovedbygning 2. etg. Montering av herregårdsinteriør. Nordre del gjenåpnet etter restaurering. Ca. 150 m2
2009: Skiens historie. Sørfløyen. Ca. 50m2 (sammen med museumspedagog og arkeolog)
2009: Fotoutstilling av Telemark Museums historie i musikkpaviljongen.
2015 Odd – Skiens gamle storklubb. Utstillingsskjermer i Brekkeparken.

Foredrag
Hovedlinjer i byggeskikken i Telemark.
Byggeskikken i Drangedal.
Godt handverk, tradisjonsforankra uttrykk og fornying. Husflid i Vest-Telemark 2000-2005.
Livet på telemarksbåtene.
Skien slik vi husker det. Fotograf R. Nyblins skiensbilder 1900-1940.
Brekkeparkens og Telemark Museums historie.
Skien i 1950- og 60-årene.
Porsgrunn i 1950- og 60-årene.
Oppvekst i Skien i 1950-årene.
Svenskeinnvandring til Telemark.
Handelens historie i Skien.
Industrihistorie i Grenland.
Kulturminner i Porsgrunn.
Biltrafikk i Telemark.
Ytre Gjerpen. Lokalhistorie.
Øvre Gjerpen. Lokalhistorie.
Humor omkring Ibsen.
Fra friluftslivets historie i Skien og omegn.
1905 i Skien.
Bimpil, bugge og skrunde. Trekk fra julens gjenstandskultur.
Ferieliv i Kragerø. 4 foredrag (Hytteliv, båtliv, Kragerø som ferieby, Ferielivshistorie i kragerøskjærgården)
Tradisjoner rundt St. Hans
Museumsmannen og folkeminnesamlaren Rikard Berge.
Lammers og menighetsliv i Skien.
Familieminner. Bruk av arkiv, foto og andre kilder i slektsgransking og lokalhistorie.

Telemark Museum
Borgestua
Kirkesamlingen.
Ibsens Venstøp.
Søndre Brekkes historie.

Byvandringer i Grenland
Frogner – søndre Brekke.
Nordre Brekkejordet, Brekkeby og Kverndalen.
Midtbyen.
Skotfoss
Telemarkskanalen
Mikaelshula.
Faret.
Hjellevannet-Bryggevannet.
Gulset
Bygdeborgen på Elstrøm.
Bakken.
Falkum.
Gråtenmoen med ekserserplassen.
Snipetorp – Bratsbergkleiva.
Gjerpen (Grini, Limi, Venstøp, Fossum, Århus) Sykkeltur.
Bussguiding i Grenland.
Vannveien Skien-Langesund.
Langs den gamle Siljanveien.